Όλες οι Συνεντεύξεις

Ιατρικές Συναντήσεις

Ρευματολογικά νοσήματα & φάρμακα - Κων.Τέμπος

Ο κ. Κωνσταντίνος Τέμπος, Ιατρός Ρευματολόγος ενηλίκων και παίδων, τεως πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρίαςμιλάει σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή του HIGH TV "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ" και στον Μιχάλη Γκαγιωγιάκη για τα αντιρρευματικά φάρμακα, την παιδική ρευματολογία.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό

Ρευματολογία - Γιατί Χρειάζεται

Ρευματολoγικές Παθήσεις

Aκούστε τη Ραδιοφωνική Συνένετευξη

Watch the video
Ιατρός: Κωνσταντίνος Τέμπος
Ειδικότητα: Ρευματολόγος
Ημερομηνία Εκπομπής: 25-07-2018
Avatar:

Ο κ. Κωνσταντίνος Τέμπος, Ιατρός Ρευματολόγος ενηλίκων και παίδων, τεως πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρίαςμιλάει σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή του HIGH TV "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ" και στον Μιχάλη Γκαγιωγιάκη για τα αντιρρευματικά φάρμακα, την παιδική ρευματολογία.

Επικοινωνήστε με τον ιατρό

Ρευματολογία - Γιατί Χρειάζεται

Ρευματολoγικές Παθήσεις

Aκούστε τη Ραδιοφωνική Συνένετευξη