Όλες οι Συνεντεύξεις

Ιατρικές Συναντήσεις

Κωνσταντίνος Παππάς - Μηχανήματα Κ2 και Υπέρυθρη Ακτινοβολία

K2 θεραπείες με Υπέρυθρες Ακτινοβολίες

Ο κ. Κωνσταντίνος Παππάς, μιλάει σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή "ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ" και στο Μιχάλη Γκαγιωγιάκη για εναλλακτικές θεραπείες με υπέρυθρες ακτινοβολίες.

Watch the video
Ιατρός: Κωνσταντίνος Παππάς
Ημερομηνία Εκπομπής: 06/06/2020
Avatar:

Εναλλακτικές θεραπείες με Υπέρυθρες Μέρος 1ο

Εναλλακτικές θεραπείες με Υπέρυθρες Μέρος 2ο

Εναλλακτικές θεραπείες με Υπέρυθρες Μέρος 3ο

Εναλλακτικές θεραπείες με Υπέρυθρες Μέρος 4ο