Καρδιολόγοι

Μπερής Σταμάτης

Μπερής Σταμάτης

Καρδιολόγος

 

Τζανογιώργης Ιωάννης MD, Msc

Τζανογιώργης Ιωάννης MD, Msc

Ειδικός Καρδιολόγος

Χατζηιωακείμ Γεώργιος

Χατζηιωακείμ Γεώργιος

Ειδικός Καρδιολόγος

Λεφάκης Μιχάλης

Λεφάκης Μιχάλης

Ειδικός Καρδιολόγος