Φυσικοθεραπευτές

Γεωργιλάκης Κωνσταντίνος MSc, MRT (Body Health Clinic)

Γεωργιλάκης Κωνσταντίνος MSc, MRT (Body Health Clinic)

Φυσιοθεραπευτής - Καθ. Φυσικής Αγωγής

Αυγέρης Ευστάθιος

Αυγέρης Ευστάθιος

Φυσικοθεραπευτής